Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời từ A tới Z

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời từ A tới Z

Các quy định và thủ tục về quảng cáo ngoài trời là điều mà các doanh nghiệp cần phải nắm rõ trước khi thực hiện chiến dịch. Sau đây sẽ cung cấp đến các nhà đầu tư cụ thể nhất và thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời giúp doanh nghiệp có thể thực hiện được thuận lợi hơn.

1. Khi nào phải làm thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời?

Quảng cáo ngoài trời trong những năm gần đây đang chịu sự quản lý và giám sát khá chặt chẽ của cơ quan chức năng bởi những sai phạm ảnh hưởng tới mỹ quan thành phố. Chính vì thế việc thực hiện các thủ tục về pháp lý, xin giấy phép cũng phức tạp hơn.

Cụ thể, các hình thức quảng cáo phải xin giấy phép từ các cơ quan chức năng là: biển bảng quảng cáo ngoài trời, băng rôn, xây dựng công trình quảng cáo.

Đây đều là những phương tiện quảng cáo được đặt tại các khu vực công cộng, đông người qua lại như ngã tư, chân cầu vượt, treo trên cột đèn, cột điện,… Các loại biển quảng cáo, băng rôn không tuân thủ việc xin giấy phép theo đúng quy định của Pháp Luật sẽ bị xử phạt nặng. Cụ thể:

Theo luật Quảng cáo 16/2012/QH13 của Quốc hội ban hành, tại Điều 17. Phương tiện quảng cáo, thì quảng cáo ngoài trời sẽ thể hiện thông qua hai dạng:

– Bảng biển quảng cáo ngoài trời: Pano, Billboard, băng rôn, banner, biển hiệu, biển hộp đèn,

– Dán thiết kế quảng cáo đặt trên phương tiện giao thông như taxi, ô tô, xe buýt, xe máy, xe đạp…

– Các biển quảng cáo bằng màn hình điện tử, màn hình LED, LCD chuyên quảng cáo…

Nội dung và nguyên tắc quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Để hoạt động quảng cáo ngoài trời được diễn ra thuận lợi thì cần phải đảm bảo được các nguyên tắc dưới đây:

1. Quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải xác định địa điểm, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, số lượng các phương tiện quảng cáo trên đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; trong nội thành, nội thị.

2. Việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau đây:

a) Phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng, giao thông và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội;

c) Bảo đảm tính ổn định, công khai, minh bạch và khả thi;

d) Bảo đảm sự thống nhất, hài hòa giữa các địa phương tại các điểm tiếp giáp trên trục đường quốc lộ, tỉnh lộ;

đ) Ưu tiên kế thừa các vị trí quảng cáo phù hợp với quy hoạch đã có trước; trong trường hợp thực hiện hoặc điều chỉnh quy hoạch gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì cơ quan phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm tổ chức đền bù theo quy định của pháp luật;

e) Lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo và nhân dân.

2. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

Việc đầu tiên mà các doanh nghiệp phải hoàn thành trong công tác chuẩn bị thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời là sắp xếp một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm 8 loại giấy tờ như sau:

1 – Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo (theo mẫu).

2 – Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng  thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ  biển quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ biển quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  ngành, nghề, hàng hoá  (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự  biển quảng cáo).

3 – Bản sao có giá trị pháp lý (có công chứng / chứng  thực  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ của đơn vị có sản phẩm biển quảng cáo) giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự  về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá biển quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tên sản phẩm, biểu tượng.

4 – Mẫu (maket) sản phẩm biển quảng cáo thể hiện rõ mầu sắc, kích thước và có đóng dấu của đơn vị  đứng tên  đề nghị cấp  phép.

* Phía dưới mẫu giấy phép quảng cáo: ghi rõ tên đơn vị thực hiện giấy phép quảng cáo, giấy phép số ……do Sở VHTT tỉnh/thành phố cấp ngày…… tháng…… năm ……

5 – Bản sao có giá trị pháp lý (công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) hợp đồng giữa người làm dịch vụ giấy phép quảng cáo (hoặc chủ giấy phép quảng cáo) với người có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp  địa điểm, phương tiện mà biển, bảng giấy phép quảng cáo sẽ đặt tại đó (có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn  hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ).

6 – Văn bản thoả thuận giữa chủ giấy phép quảng cáo với đơn vị kinh doanh dịch vụ giấy phép quảng cáo trong trường hợp tổ chức làm dịch vụ giấy phép quảng cáo đứng tên đề nghị cấp giấy phép thực hiện giấy phép quảng cáo.

7 – Đối với trường hợp đặt biển giấy phép quảng cáo tấm nhỏ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ: phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của  các cơ sở đó.

8 –  Đối với địa điểm lắp dựng biển bảng giấy phép quảng cáo tấm lớn: phải có văn bản của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thoả thuận về kiến trúc-quy hoạch.

3. Mẫu giấy phép quảng cáo ngoài trời

 Tổ chức, cá nhân

Số: …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch……………

1 – Tên tổ chức, cá nhân ……………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại……………..; Fax: …………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………….. ngày……tháng… năm………..cơ quan cấp……………

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………………….

Chức vụ………………………………………………………Chứng minh thư nhân dân số…………do công an………………cấp ngày…. Tháng…. Năm ……

Địa chỉ thường trú………………………………………………………………..

Điện thoại……………..; Fax: …………………………………….

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm……………………………

Trên phương tiện………………………………Địa điểm………………………..

Kích thước……………Số lượng………. Thời hạn thực hiện quảng cáo…………

– Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

– Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

……………..ngày……….tháng………năm………..

                                                                     Đại diện tổ chức, cá nhân

  Ký tên đối với cá nhân(ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

4. Điều kiện để được cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời

 • Được Uỷ ban Nhân dân Thành phố phê duyệt quy hoạch.
 • Có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho yêu cầu thiết kế, tạo mẫu.
 • Có trụ sở, địa điểm kinh doanh dịch vụ và phương tiện thông tin liên lạc.
 • Đơn xin xác nhận thực hiện quảng cáo.
 • Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo).
 • Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng quảng cáo.
 • Mẫu thiết kế (hoặc maquette) sản phẩm quảng cáo.
 • Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đối với biển, bảng, pano, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng.
 • Đặc biệt đối với quảng cáo khuyến mại phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.
 • Đối với công ty quảng cáo phải có hợp đồng quảng cáo giữa công ty quảng cáo và công ty muốn quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ.
 • Phải có hợp đồng thuê địa điểm nơi quảng cáo nếu nơi đó được công ty quảng cáo thuê lại của đối tác thứ 3 để quảng cáo.

5. Cơ quan cấp phép

Sở Văn hoá – Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo cho các đối tượng: Quảng cáo trên bảng, biển, pano, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động.

6. Thời gian

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá – Thông tin, Sở Văn hóa Thông tin có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp phép. Trường hợp không cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7. Lệ phí

Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự:

 • Có diện tích từ 40m² trở lên : 600.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô.
 • Có diện tích từ 30m² đến dưới 40m² : 500.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô.
 • Có diện tích từ 20m² đến dưới 30m² : 400.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô.
 • Có diện tích từ 10m² đến dưới 20m²: 200.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô.
 • Có diện tích từ dưới 10m2 : 100.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô (Thông tư 64/2008/TT-BTC)

8. Thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

Bước 1. Hoàn chỉnh hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ tiếp nhận hồ sơ – Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bước 2. Hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Bước 3. Nhận phiếu hẹn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ (đối với hồ sơ hợp lệ).

Các quy định và thủ tục về quảng cáo ngoài trời là điều mà các doanh nghiệp cần phải nắm rõ trước khi thực hiện chiến dịch. Sau đây Sixth Sense Media sẽ cung cấp đến các nhà đầu tư cụ thể nhất và thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời giúp doanh nghiệp có thể thực hiện được thuận lợi hơn.

Nguồn: http://www.banghieucantho.com/