Biển công ty bằng mica

Vật liệu: Mica đài loan dày 3mm

Kích thước: 400x600mm

Dùng làm biển công ty

 

800,000.00